Lithuanian

Lithuanian (lietuvių)

Recalibrating...
Món ăn nào sau đây không phải là một phần của văn hóa ẩm thực Việt Nam?Cứ thế này cho bố mẹ Em "chăm".Sáng ngày mai, tuổi mới thật bình an.Cô nhân tình bé của tôi ơi!
🗺️
Lithuanian is spoken in 1 countries.

That's a great amount of people to meet!

🇱🇹
Lithuania

≈ 2.8 million