🔢

Numbers

Dutch numbers are relatively easy and straightforward. Here are some sentences with numbers in it so you know how to use them.

New
Persoonlijk   vind   ik   dat   er   drie
3
  inspanningen   moeten   worden   geleverd .

I personally believe that this endeavour needs to be supported along three lines of approach.

New
Momenteel   zijn   de   discussies  toegespitst  op
🆙
  twee
2
  mogelijke   alternatieven .

At the moment, discussions are focusing on two possible alternatives.

New
Ik   heb   de   resultaten   van   de   drie
3
  referenda   opgeteld .

I have added together the results of the three referenda.

New
Momenteel   raakt   iedere   zes
6
  seconden   iemand   besmet .

Today, one person is infected every six seconds.

New
De   richtlijn   vervangt   negen
9
  richtlijnen   en   wijzigt   een   verordening .

The directive will replace nine directives and amend a regulation.

New
De   geest
👻
  kwam   uit   de   lamp   en   ze   mochten   ieder   drie
3
  wensen   doen .

The spirit came out of the lamp and they were each allowed to make three wishes.

New
Als   u   dan   vierhonderd
400
  meter   doorloopt   komt   u   aan
🔛
  bij   de   ingang .

If you then walk for four hundred meters, you will arrive at the entrance.

New
Er   zijn   volgens   ons
🇺🇸
  nog   vijf
5
 openstaande  punten .

In our opinion, there are still five outstanding points.

New
Er   staan   nog   twee
2
  blikken   tomatensoep   in   de   kast   langs   de   frigo .

There are two more cans of tomato soup in the cupboard along the fridge.

New
New
New
Kan   je   twee
2
  deciliter   melk
🥛
  in   die   kan   gieten ?

Can you pour two decilitres of milk into that can?

New
New
Diplomatie   is   echter   één
1
  ding democratie   is   iets   anders .

However, diplomacy and democracy are two different things.

New
Verassen   en   verrassen   zijn   twee
2
  compleet   verschillende   dingen .

Surprise and surprise are two completely different things.

New
Mijn   concentratie   is   meestal   erg   laag   rond   vier
4
  uur .

My concentration is usually very low around four o'clock.

New
In   een   loods
🧑‍✈️
  heeft   tweeduizend
2000
  ton  nikkelsulfide vlamgevat.

In a warehouse, two thousand tons of nickel sulfide have caught fire.

New
De   bus
🚌
  vertrekt   stip   om   zestien
16
  over   drie
3
.

The bus leaves punctually at sixteen past three.

New
Wij   zouden   ook   het   honderd
100
  procent  doorbetalen  van   het   inkomen   steunen .

We would also support the payment of one hundred percent of the income.

New
De   wijzer   van   de   weegschaal   ging   niet
🚫
  verder   dan  honderdzestig  kilogram .

The hand of the scale did not go beyond one hundred and sixty kilograms.

New
New
New
New
De  topsnelheid  is   meer   dan   tweehonderd
200
  kilometer   per   uur .

The top speed is more than two hundred kilometers per hour.

New
Het   meer   was   meer   dan   honderd
100
  meter   diep .

The lake was more than a hundred meters deep.

New
New
Om   twee
2
  over   twee
2
  geven   ze   het  startschot.

At two past two, they give the starting signal.

New
Twee
2
  nieuwe   gebeurtenissen   hebben   echter   tumult   veroorzaakt .

Two new events have shaken up the current situation, however.

New
New
New
New
Het   betreft   hier   twee
2
  vragen .

This concerns two questions.

New
De   drie
3
  punten   die   ik   vandaag   in   het   debat   wil   maken zijn   de   volgende .

So the three points I would like to make in the debate today are as follows.

New
Vanuit   dit   gezichtspunt   wil   ik   drie
3
  hoofdpunten   speciaal   benadrukken .

In this perspective, I particularly want to emphasise three main points.

New
Groenland
🇬🇱
  heeft   maar   een  vijftigduizend  inwoners .

Greenland has only a population of fifty thousand.

New
Ik   wil   in   dit   kort  tijdsbestek  twee
2
  punten   aanstippen .

I want to touch on two points in this short time frame.

New
De  ontwerprichtlijn  stelt   met   het   oog
👁️
  hierop   drie
3
  verschillende   methoden   voor .

The proposal for a Directive puts forward three different ways of achieving this aim.

New
De  stroompanne  duurde   bijna   twee
2
  uur .

The power outage lasted almost two hours.

New
In   het   pakket   staat   dat   de   opzet   over   drie
3
  jaar   moet   worden   herzien .

The package will include a requirement for the plan to be reviewed in three years.

New
New
New
In   Berlijn   heb   je   zelfs   een   service   met   een  levertijd  van   twee
2
  uur .

In Berlin, you even have a service with a delivery time of two hours.

New
In   negen
9
  etappes   van   twintig
20
  à   dertig
30
  kilometer   trekken   ze   door   het   natuurgebied .

In nine stages of twenty to thirty kilometres, they pass through the nature reserve.

New
Ze   wonen   al   drie
3
  jaar   samen .

They have been living together for three years.

New
Eén kubieke  meter   bevat   duizend
1000
  liter .

One cubic meter contains a thousand liters.

New
Nooit   oorlog   zonder   wapens   is   een   ezelsbruggetje   om   de   vier
4
 windstreken  te   onthouden .

Never war without weapons is a donkey bridge to remember the four cardinal points.

New
Ik   denk   niet
🚫
  dat   u   deze   doelstellingen   de   komende  tweeënhalf  jaar   zult   halen !

I do not think you are going to meet those targets in the course of the next three and a half years!

New
Volleybalspelers  zijn   vaak   groter   dan   twee
2
  meter .

Volleyball players are often taller than two meters.

New
Ik   wil   persoonlijk   twee
2
  aanbevelingen   doen .

For my part, I would like to make two points.

New
Een   flinke   roman   telt   tienduizend
10000
  zinnen .

A hefty novel has ten thousand sentences.

New
We   moeten   hier   twee
2
  zaken   onderscheiden .

We need to distinguish between two issues here.

New
New
Ik   reken   op
🆙
  uw   vastberadenheid .

I am counting on your determination.

New
Er   zijn   twee
2
  mogelijke   doelstellingen .

There are two possible objectives.

New
New
De  inflatie  schommelt   rond   de   twee
2
  procent .

Inflation fluctuates around two percent.

New
De   aarde   draait   in   ongeveer  driehonderdvijfenzestig  dagen   rond   de   zon
☀️
.

The earth revolves around the sun in about three hundred and sixty-five days.

New
New
New
Het  Atomium  kan   je   bewonderen   in   het  Heizelpark  en   is   gebouwd   tijdens   de   wereldtentoonstelling   in   Brussel   in  negentienhonderdachtenvijftig.

The Atomium can be admired in the Heysel Park and was built during the World Exhibition in Brussels in nineteen hundred and fifty-eight.

New
Marijke   kent  Olivier  nu   al   meer   dan   twee
2
  jaar .

Marijke has known Olivier for more than two years now.

New
Het  botert  niet
🚫
  tussen   die   twee
2
.

It doesn't butter between the two.

New
's   Avonds   lig   ik   een  vijftal  minuten   in   een  plankhouding  om   mijn   spieren   te   versterken .

In the evening, I lie in a plank position for about five minutes to strengthen my muscles.