😘

Flirting

Well, well, Casanova. Are you ready to take your shot in Dutch? We'll be your wingman for this one.

New
De   relatie   tussen   een   slecht
👎
  milieu   en  gezondheidsrisico's  is   nu   duidelijk .

The relationship between a poor environment and health risks is now clear.

New
De   verhouding   tussen   de   werknemers   en   de   manager   is   geweldig .

The relationship between the employees and the manager is great.

New
Ik   hoop   dat   deze   relatie   veel   oplevert .

I hope that this relationship yields a lot.

New
Ze   hebben   een   sterke  vader-zoon  relatie .

They have a strong father-son relationship.