🔢

Numbers

Afrikaans numbers are relatively easy and straightforward. Here are some sentences with numbers in it so you know how to use them.

New
Daar   is  enkele verskille  in   die  formaat  van   die  volume  en  bladsynommers.

There are some differences in the format of the volume and page numbers.

New
Die  konferensie  vind
🔍
  elke
🔁
  drie
3
  jaar   plaas   onder  leiding  van   die  Internasionale Arbeidsorganisasie.

The conference is held every three years under the direction of the International Labour Organization.

New
Die  Program  van  Assessering  vir  Besigheidstudies  bestaan   uit   sewe
7
 take  wat  intern geassesseer  word .

The Business Studies Assessment Program consists of seven internally assessed tasks.

New
Die  verkoopsyfers  van   twee
2
 motorvervaardigers  in   Suid-Afrika
🇿🇦
  vir   'n
🅰️
 sesmaande-tydperk  is  vrygestel.

The sales figures of two car manufacturers in South Africa for a six-month period have been released.

New
Eenhonderd-vyf-en-twintig toerismeondernemings  het  toegang  tot  bemarkingsgeleenthede  ontvang .

One hundred and twenty-five tourism enterprises were granted access to marketing opportunities.