👋

Greetings

A conversation often starts with a greeting. Let's learn how to greet others.

New
Akşamki hislerinden  ancak   büyük   bir
1
  korku  kalmıştı.

Only a great fear remained of his feelings in the evening.

New
Akşamüzeri  evine  uğradığım  zaman
  kapıyı   karısı  Mihriye  hanım
👰‍♀️
 açtı.

When I stopped by his house in the evening, his wife Mihriye opened the door.

New
Avradın dolaşığı,  akşamdan  sabaha  kor  bulaşığı.

The wandering of Avrad, the scorching dish from evening to morning.

New
'Bu  akşam
🌆
  geçti başka   bir
1
  akşam
🌆
  inşallah !' dedim.

I said, 'It's past tonight, I hope it's another evening!'

New
New
Dün   sabah   ben  vapurda  sizin  yanınıza gelirken teyzemi görmemiştim!

I didn't see my aunt when I came to you on the ferry yesterday morning!

New
Dünya   ölümlü gün
☀️
 akşamlı.

The world is mortal, day is evening.

New
Günaydın   Sayın   Başkan .

Good morning, Mr. President.

New
Hoş   geldiniz   efendim .

Welcome back, ma'am.

New
İlk  akşamdan   itibaren   derhal   göze  çarptı.

It immediately stood out from the first evening.

New
İyi  akşamlar   bayanlar .

Good evening, ladies.

New
Karnındaki kıvrandırıcı  ağrılar   dün   akşamdan   beri  kesilmişti.

The excruciating pains in his abdomen had stopped since last evening.

New
Kurban  Bayramı'nın  sabah  namazı  özel   bir
1
  namaz .

The morning prayer on Kurban-Bayram is a special one.

New
Sabah  namazına kalktıktan  sonra   bir
1
  daha  yatmaz, yola düzülürmüş.

After getting up for his morning prayer, he would not go to bed again, he would be on the road.

New
Sabaha  kadar  ah  dedi of   dedi beni  uyutmadı.

He said "oh" until the morning, he said "oh", he kept me awake.

New
Sabahın kırağısı üzerlerine yağan  güverte  yolcuları,  ıslak  paltolarının  yahut  yorganlarının altında kımıldıyorlar, öksürüyorlardı.

The deck passengers, whose hoarfrost fell on them in the morning, were moving under their wet coats or quilts and coughing.

New
Sabahları kalktığı  zaman
 " Bugün   de   her
🔁
  gün
☀️
  gibi ."  diye  düşündü.

When he woke up in the morning, he thought, “Today is like every day.”

New
Sözü  değiştirdiler  ve   akşam
🌆
  nerede  içeceklerini konuşarak Beyazıt’a  doğru  yürüdüler.

They changed the word and walked towards Beyazit, discussing where they would drink in the evening.

New
Yarın   öğleden   sonra .

‘Tomorrow afternoon.

New
Yat   uyu  bakalım  da yarın  sabaha  kuvvetli  bulun!

Go to sleep and find it strong tomorrow morning!