🌎

The world

Let's talk about the world and the nations and places within it in the Turkish language.

New
Abraham  ona  kendisinin " dünyanın   en   şanslı   insanı " olduğunu söyler.

Abraham tells him that he is “the luckiest man in the world.”

New
Adem   ve   Havva  karakterleri  ise   bir
1
  arabaya  binip  ülke  dışına sürmeye başlıyorlar.

The characters of Adam and Eve start to get into a car and drive out of the country.

New
Adını aldığı ülkeden  de   daha   uzun  yaşadı.

It ended up outliving the country for which it was named.

New
Ancak   bayrak  Pekin'de  biraz  karışıklığa  yol
🛣️
 açtı.

The flag, however, has caused some confusion in Beijing.

New
Ankete  katılan  başka   Balkan  ülkesi  yok .

No other Balkan country was surveyed.

New
Arnavutluk'un  üyelik  daveti alması ülkede  yankı  uyandırdı  ?

Has the fact that Albania received the invitation been felt in the country?

New
Balkanlar'ın yükselen  küresel  kültüre bağlanma olasılığı  nedir ?

What are the prospects of the Balkans getting attached to the rising international global culture?

New
Belçika
🇧🇪
 ehliyetiyle yarışlarda Almanya'yı  temsil  ediyor.

He represents Germany in races with his Belgian driver's license.

New
Bilmem  gittiniz   mi Bükreş dünyanın   en   neşeli   şehri Bükreş .

I don't know if you went, Bucharest, the most cheerful city in the world, Bucharest.

New
Biz   onun   dışında   da   dünya
🗺️
 olduğunu bilmezdik  bile .

We didn't even know there was a world outside of it.

New
Bölgedeki  en   yaygın   dağlık  alanlarda bulunan  bu  türden  geleneksel   kütük   evleri  grubunu bulundurur.

It houses a group of such traditional log houses located in the most common mountainous areas in the region.

New
Böyle  memlekette durulmaz,  hemen  yolumuza gidelim! demiş.

He said, "You can't stop in the country like this, let's go on our way!"

New
New
Bu   profesör   iyi
👍
 gözcüdür. Almanya'dan  tanırım . Alim adamdır.  Ama  nazariyatçıdır.

This professor is a good lookout. I know him from Germany. The scholar is a man. But he is a connoisseur.

New
Bu  yılki etkinliğin  onur  konuğu  Mısır
🇪🇬
  idi .

This year, the honoured guest country was Egypt.

New
Çatışmalar ülkeye  otuz
30
  altı
6
  bin   beş
5
  yüz
100
 cana  mal  olmuştu.

The fighting had cost the country thirty-six thousand five hundred lives.

New
Çin   ve   Hindistan
🇮🇳
  gibi   bazı   ülkeler   ise  anlaşmaya  imza  atsalar  bile   karbon  salımlarını  azaltmak  zorunda değillerdir.

Some countries, such as China and India, do not have to reduce their carbon emissions even if they sign the agreement.

New
Daha   ne   olacak sen   bu   küçük   şehir
🏙️
 hayatını bilmezsin;  yarın  rivayetleri seyret.

What else will happen, you do not know this small city life; watch the rumors tomorrow.

New
Dilinin  epeyce  düzgün  olduğuna bakılırsa herhalde şehirde  bir
1
  efendi   yanında   evlatlık  kalmış olacaktı.

Judging from the fact that his tongue was quite neat, he would probably have been adopted by a master in the city.

New
Dünya   ölümlü gün
☀️
 akşamlı.

The world is mortal, day is evening.

New
Dünyanın  dalavereleri döndü.

The shenanigans of the world have turned.

New
Etkinliğe bölgeden  tiyatro  grupları katılıyor.

Theatre groups from around the region are participating in the event.

New
"Fransa'da insanların kafelerde  sigara
🚬
 içmekten vazgeçeceğini  kim  düşünürdü?"  diyor .

"Who ever thought in France that people would give up smoking in cafes?" he said.

New
Gönlünü  bir
1
  yerde  eğlemez, ağzını açıp  dünya
🗺️
  kelamı  eylemez olmuş.

He does not entertain his heart in one place, he opens his mouth and the word of the world does not act.

New
Hırvat   hentbol   takımı  ülkenin  en   sevilen   takımı .

The Croatian handball squad is the top team in the nation.

New
İçerideki bölünmeler ülkenin  uluslararası  arenadaki görevine  gölge  düşürecek  mi ?

Will divisions at home cloud the country's stint in the international spotlight?

New
İki  halterci  Pekin'de  de   altın
  için  yarışacak.

The two are again seeking gold in Beijing.

New
İstanbul'da  özel  sektörde  yönetici   olarak   görev  yapmıştır.

He worked as a manager in the private sector in Istanbul.

New
İstanbul  Üniversitesi İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi  Siyaset   Bilimi   ve   Kamu   Yönetimi  bölümünü bitirdi.

He graduated from Istanbul University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration.

New
Japonya'ya  mutfak   ve  aydınlatmada  kullanılmak   üzere  gazyağı  ihraç   etmenin   büyük   bir
1
  fırsat  olabileceğini  fark   etti .

He realized that exporting kerosene to Japan for use in the kitchen and lighting could be a great opportunity.

New
Kendisi,  memleketi   sadece   bu   nevi  şirketlerin yükselteceğine inanmıştı.

He believed that only such companies would raise the country.

New
Kimse   kendi  memleketinde  peygamber   olmaz .

No one becomes a prophet in his own country.

New
Koşa   koşa   asfalt  yola  geldim   ve  Berlin'e  doğru  yürümeye başladım.

I ran to the asphalt road and started walking towards Berlin.

New
Madrid'in kazandığı  bu  turnuvada  ise   forma   şansı  bulamadı.

In this tournament, which Madrid won, he did not have a chance to play.

New
Marşın  adı  "Ülkeye  Aşk
❤️
 Şarkısı"  ya   da  "Yurtseverlik Şarkısı" anlamına  gelir .

The name of the anthem means "Song of Love for the Country" or "Song of Patriotism".

New
Mısır'ın  fethinden  sonra Osmanlı   Sultanı   Selim   ilk
1st
  defa
 ülkeden  çıktı .

After the conquest of Egypt, the Ottoman Sultan Selim left the country for the first time.

New
Ne  halt ettiğini sanıyorsun?

What in the world do you think you're doing?

New
O
 günlerde  bütün   dünyayı   bir
1
 parmağımla yerinden oynatabileceğimi sanıyordum.

In those days, I thought I could move the whole world with one finger.

New
O
 ülkeden  herhangi   bir
1
  tepki   geldi   mi ?

Were there any reactions from that country?

New
Ordu   kente  girerse kaçabilirler.

If the army comes into the city, they might escape.

New
Peki   ülke   buna  yeterince  hazır   ?

Is the country adequately prepared?

New
Pekin'de Sırbistan'ı  doksan
90
  bir
1
  sporcu   temsil   edecek .

Ninety-one athletes will represent Serbia in Beijing.

New
Rusya  suçlamaları reddediyor.

Russia rejects the accusations.

New
Şehir
🏙️
 halkını  daha   çok   merak  sarmış.

The people of the city are more curious.

New
Şehre girerken yakalayıp ifadesini almaya götürdüler.

As they entered the city, they caught him and took him to take his statement.

New
Sizce  bölgede  bir
1
  istikrar  dönemi yaşanacak  ?

Do you think there will be a period of stabilisation in the region?

New
Suçun vahşiliği  ülkeyi   şok
  etti .

The brutality of the crime shocked the country.

New
Tahliyesinden  sonra   da  ülkeden ayrıldı.

After his release, he left the country.

New
Ülke  Olimpiyatları  yirmi
20
  ikinci
2nd
 sırada tamamladı.

The country finished in twenty-second place in the Olympics.

New
New
Yunan   takımı  Rusya'yı  on
10
 üç-on yendi.

The Greek team defeated Russia thirteen to ten.

New
Zafer  Rusya'ya  karşı  oynanan karşılaşmada  geldi .

The victory came in a match against Russia.