🍽

At the restaurant

I'm hungry! Let's order some food and get ourselves a drink.

New
Bir
1
  Siyah
  Fanila  İçin.

Drink a Black Undershirt.

New
Gönülsüz yenen  ya   karın  ağrıtır  ya   baş .

The food eaten involuntarily is either a stomach ache or a headache.

New
İçki  alır  mısınız?

Would you like a drink?

New
Karbonhidrat  içeren beslenme koşullarında gıdada bulunan karbonhidratlar sindirimle glikoza dönüştürülür.

Under carbohydrate-containing nutritional conditions, carbohydrates in food are converted into glucose by digestion.

New
Sen   ne  içiyorsun?

What are you drinking?

New
New
Şimdiyse  daha   çok  sembolik  bir
1
  yemek
🍽️
.

Nowadays, it is more of a symbolic meal.

New
Sözü  değiştirdiler  ve   akşam
🌆
  nerede  içeceklerini konuşarak Beyazıt’a  doğru  yürüdüler.

They changed the word and walked towards Beyazit, discussing where they would drink in the evening.

New
Su   yerine   mi  içersiniz  ne ?

Do you drink instead of water?

New
Tüm   bu  yemekler  için   para
💸
 gerekiyor.

All that food costs money, and some don't have enough.

New
Vallahi   şaka
🤣
  olsun   diye   yaptım   ağabey , bıçağın ucuyla  şöyle  dokunuverdim,  karnı  boşmuş, girivermiş!

I did it as a joke, brother, I touched it with the tip of the knife, it was empty, it went in!

New
Yakarım  ulan kanını   içerim   ulan beni   katil   etme   ulan !

I'll burn you, I'll drink your blood, don't make me a murderer!

New
Yalnız   Süleyman   Efendi   artık  çaylarını sırtını duvara dayayarak içemiyordu.

But Suleyman Effendi could no longer drink his tea with his back to the wall.

New
Yemeğin iyisi hazırıdır.

The best of the food is ready.