👋

Greetings

A conversation often starts with a greeting. Let's learn how to greet others.

New
New
New
Tika  dikim .

You are welcome.

New
Lo.

Hey.

New
Dildar  her
🔁
 sibeh diçe dibistanê.

Volunteer goes to school every morning.

New
Êvara we  xweş  be.

Have a nice evening.

New
Katerîna Îvanovna  ji  sibehê heta nîvê şevê dixebite.

Katerina Ivanovna works from morning to midnight.

New
Kerê şamê  bi   tirkî   bersiv   da   min .

The evening donkey answered me in Turkish.

New
New
Roja  ku   dibistan
🏫
 vebû,  ez  sibehê    ji  xewê rabûm.

The day school opened, I woke up early in the morning.

New
Sibehê   radibû  û  pêşî taştê hazir  dikir .

He used to get up early in the morning and prepare breakfast first.

New
Tu  vê êvarê  çi   dikî ?

What are you doing this evening?