🧭

Navigating

Let's travel and see what happens when we hit the road.

New
Gdy   staniemy   u
  celu , obudzisz  mnie .

When we reach our destination, you'll wake me up.

New
Jednoręki   z
 błyskawiczną szybkością poprawił  torbę , sposobiąc    do  zamierzonego  celu .

One-armed with lightning-fast speed, he adjusted the bag, bringing it to its intended destination.

New
"Opowiedziałem  mu   w
 krótkości  swoje  przygody  i
 kończyłem  właśnie gdy  stanęliśmy  u
  celu ."

“I told him briefly about my adventures, and I was just finishing when we reached our destination.”

New
—  Przygoda   w
 Lyonie  zaciążyła   fatalnie   na   całym   jej   życiu .

“The adventure in Lyon has weighed fatally on her whole life.

New
W
  ogóle   lubię   podróżować   w
 milczeniu.

In general, I like to travel in silence.