🌎

The world

Let's talk about the world and the nations and places within it in the Afrikaans language.

New
Die  konferensie  vind
🔍
  elke
🔁
  drie
3
  jaar   plaas   onder  leiding  van   die  Internasionale Arbeidsorganisasie.

The conference is held every three years under the direction of the International Labour Organization.

New
Die  verkoopsyfers  van   twee
2
 motorvervaardigers  in   Suid-Afrika
🇿🇦
  vir   'n
🅰️
 sesmaande-tydperk  is  vrygestel.

The sales figures of two car manufacturers in South Africa for a six-month period have been released.

New
Hierdie   Suid-Afrikaners  verteenwoordig  die   hoop   en  deursettingsvermoë  wat   ons   nasie  kenmerk.

These South Africans represent the hope and perseverance that characterize our nation.

New
In   die  relatief ongerepte bergagtige dele  van   die   streek   is   daar   egter   goeie  ekotoerismepotensiaal.

In the relatively unspoiled mountainous parts of the region, however, there is good ecotourism potential.

New
Kunsfinansiering ondersteun kunsorganisasies  wat  omgewingsbewaring  deur
🚪
  kuns
🎨
  en   kultuur  bevorder.

Art funding supports arts organizations that promote environmental conservation through art and culture.

New
Maak   die  leerders deurgaans  van   die   gebruik   van  hoofletters, spasiëring  en  leestekens bewus.

Constantly alert the learners to the use of capital letters, spacing, and punctuation.

New
Selfs  die  internasionale musiekwêreld neem  deesdae  deeglik kennis  van   hierdie   kunstenaar
🧑‍🎨
  se  talent.

Even today the international world of music is taking a keen note of this artist's talent.

New
Toelating  van  invoere  en  uitvoere  van  diereprodukte  van   Suid-Afrika
🇿🇦
  en  na internasionale  lande .

Admission of imports and exports of animal products from South Africa and to international countries.

New
Verstaan   die  geografiese, ekonomiese  en   sosiale   konteks  waaruit  kuns
🎨
  en   kultuur  voortspruit.

Understand the geographical, economic, and social context from which art and culture emerge.